Yargıtay Zabıt Katibi Alımı

Yargıtay zabıt katibi alımı yapacaktır. Yargıtay zabıt katibi alımını ne zaman yapacak. Alım şartları ve başvuru nereden yapılacak?

Yargıtay 15 Zabıt Katibi alacaktır.

İlk Başvuru Tarihi:30.05.2014Son Başvuru Tarihi: 05.06.2014

YARGITAY BAŞKANLIĞINDAN ZABIT KATİBİ ALIMI İLANI

* Yargıtay Başkanlığı 15 Zabıt Katibi alacaktır. Bakanlık bünyesinde yapılacak olan  uygulamalı ve mülakat sınavı sonucuna göre açıktan atama yapılacaktır.

* Sınava Kamu Personeli Seçme Sınavı (2012 KPSS)’nda, lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden, 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabileceklerdir.

Genel Şartlar;

a) Tc vatandaşı olmak

b)  35 yaşını bitirmemiş olmak

c) Askerlikle ilişiği olmamak yada  askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak gerekiyor.

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 23/01/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 317. maddesi ile değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkum olmamak şartı aranmaktadır.

e)  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak ve Kamu haklarından mahrum olmamak özellikleri aranmaktadır.

Atama yapılacak olan zabit katiplerinin dereceleri;

9. derece : 2

10. derece : 1

11. derece : 2

12. derece : 5

13. derece : 5

TOPLAM : 15 adet zabir katibi atması yapılacaktır.

Zabit Katibi alımı özel şartları aşağıdaki gibidir;

* Fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksek okulları, meslek yüksek okullarının adalet bölümü, adalet meslek lisesi veya diğer lise veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak yeterlidir. Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlar ile örgün eğitim yoluyla en az 80 saat bilgisayar dersi veya 150 saat daktilografi dersini başarıyla tamamladığını belgeleyenlerden, daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmemektedir.

* Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak. En az 120 saat olması gerekmektedir.

*  Meslek liselerinde okutulan daktilografi ders kitabından veya daha önce yayınlanmış her hangi bir eserde yer alan yazı parçasından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden bilgisayar ile yanlışsız vuruş hesabı yapılmadan üç 3 dakikada en az doksan 90 kelime yazması gerekmektedir. . Vuruş hesabı yapılmadan üç (3) dakikada yanlışsız olarak en az doksan (90) kelime yazamayan adaylar mülakat sınavına alınmayacaklar.

Başvuru Yeri ve Başvuru Nasıl yapılması gerekiyor; Giriş koşullarını taşıyan adaylar başvurularını şahsen, APS, iadeli taahhütlü mektupla ya da kargo ile Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Atatürk Bulvarı No:100 Bakanlıklar/ANKARA adresine yapacaklardır.

Sınav yeri, Sınav tarihi ve saati: Resmi web sitesi olan  www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

Aday Değerlendirmesi Nasıl Yapılacak;  Adayların aldıkları KPSS puanları % 35, Uygulama sınav puanları % 35 ve mülakat puanları da % 30 olacak şekilde alınacak hesaplama sonucunda sıralama bildirilecek ve ilan edilecektir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. sedat yıldız diyor ki:

    is arıyorum

BİR YORUM YAZ